Chi Academy Sportzaal Den Bosch

Voor kinderen worden de bouwstenen voor zelfbewustzijn en zelfvertrouwen ontwikkeld, en respect een betekenis gegeven.

Proefles aanvragen

Voor deelname aan een proefles, is reservering verplicht. De reservering voor de proefles(sen) zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Wij vragen voor de proefles een ‘borg’ voor onze aandacht & inspanningen tijdens de les(sen). Van u weten we dat u met “commitment” toegewijd en serieus deelneemt aan onze les(sen). Het bedrag wordt 100% verrekend met de contributie, indien u lid wordt als abonnee.

Indien u na de proefles(sen) besluit lid te worden, wordt het volledige aankoopbedrag verrekend met het abonnementsgeld cq. als korting toegepast op de inschrijving. (Om hiervan gebruik te maken, dient de inschrijving plaats te vinden binnen 4 weken na de proefles – van toepassing bij een maand/jaarabonnement).