Proefles aanvragen

Alvorens direct lid te worden, is het mogelijk om meerdere proeflessen te volgen. De reservering voor de proefles(sen) zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Wij vragen hiervoor een relatief kleine vergoeding voor onze aandacht & inspanningen tijdens de les(sen). Van u weten we dat u met “commitment” toegewijd en serieus deelneemt aan onze les(sen).

reserverenIndien u na de proefles(sen) besluit lid te worden, wordt het volledige aankoopbedrag verrekend met het abonnementsgeld, cq. als korting toegepast op de inschrijving. (Om hiervan gebruik te maken, dient de inschrijving plaats te vinden binnen 14 dagen na de proefles). U kunt maximaal 2 proeflessen vergoed krijgen (per persoon).

Indien u een proefles wilt aanvragen, dient u hiervoor online een reservering te maken:

Met de aankoop van deze proefles, maakt u de reserveren voor de daadwerkelijke proefles op onze locatie compleet. U ontvangt daarna per email verdere instructies.
 


Optimaliseer je gezondheid. Begin met de levensstijl, waarin jij de hoofdrol hebt.~Chi Academy